Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2021
image_print