Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2021
image_print