Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017
image_print