Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021
image_print