Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2016
image_print