Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2020
image_print