Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2018
image_print