1

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018