Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2020
image_print