Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 2023

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023
image_print