Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ν.Π.Δ..Δ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ -ΙΟΥΛΙΟΥ -ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2020
image_print