Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020
image_print