Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΑΡΕΛΘΌΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2021
image_print