Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Αποζημίωση της εταιρείας SPACE MON IKE εξόδων αεροπορικών εισιτηρίων ακυρωθέντων συναυλιών Ονειρούπολης 2021-22 σύμφωνα με την υπ΄αρ. 398/2022 απόφαση της Ο.Ε. Δ.Δράμας

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2022
image_print