Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

Τρίτη, 2 Μαΐου 2023
image_print