Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2021

Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2021
image_print