Αποζημιώσεις στην περιοχή επέκτασης Αμπελοκήπων Δράμας