Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Άρση Αναστολής καθηκόντων υπαλλήλου του Ν.Π.Δ.Δ.

Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2023
image_print