ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ23258, ΚΗΗ5291, ΚΗΥ 1403, ΚΗΥ 1433, ΚΗΥ1435, ΚΗΥ1446, ΚΗΥ 1447, ΚΗΥ1500