1

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΡ.2174069356 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δ.ΔΡΑΜΑΣ ΑΠΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ 01/03/2021 ΕΩΣ 20/02/2022