1

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΑΠΟ 7-8-2016 ΕΩΣ 7-8-2017 ΚΗΥ9502, ΡΜΒ 232, ΡΜΒ 231, ΡΜΒ 234, ΡΜΒ 676)