Οικονομική Επιτροπή

Άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 290/2021 Απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας.

Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2021
image_print