Οικονομική Επιτροπή

ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΌ 524/2020 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας

Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2020
image_print