Οικονομική Επιτροπή

Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ΄αριθ. 293/2022 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Θράκης

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2023
image_print