Ατομική Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου 2 μηνών (Πυροφύλακες)