Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΩΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ (ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε.)

Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2022
image_print