Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

B΄ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ OIK. ETOYΣ 2020 ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2020
image_print