Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΜΠΛΟΚ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2021
image_print