Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Χωματουργικές εργασίες. Πολυετής υποχρέωση για το έτος 2023 ποσό 15.177,60€

Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2023
image_print