Χόρδισμα-ρεγουλάρισμα τεσσάρων (4) πιάνων του Δ.Ω.Δ. του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.