1

Χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου – Νικηφορίδης & Σια Ο.Ε.