Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου ( πλατεία) επί της οδού Ευξείνου Πόντου ( έναντι πάρκου Κομνηνών)

Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2019
image_print