1

Χορήγηση άδειας ίδρυσης Υπεραγοράς λιανικού εμπορίου επ ονόματι της εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ – ΓΑΙΑ Α.Ε.» – «EPEKTASIS GAIA S.A.» , συνολικής επιφάνειας 1.598 τ.μ., στο 2878 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Χωριστής της ΔΚ Χωριστής