Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Χορήγηση άδειας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών εντός καταστήματος

Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2019
image_print