Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

Δευτέρα, 21 Μαΐου 2012
image_print