Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Χορήγηση άδειας λειτουργίας ΗΥ εντός καταστήματος

Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020
image_print