Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Χορήγηση άδειας λειτουργίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών εντός καταστήματος

Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021
image_print