Δημοτική Κοινότητα Δράμας

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου

Τετάρτη, 11 Απριλίου 2012
image_print