1

Χορήγηση άδειας συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων, στον Παπουτσή Νικόλαο του Ιωάννη