Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ Ε.Ε. ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ

Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2020
image_print