Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 15Kva ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ ΧΩΡΙΣΤΗΣ)

Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2020
image_print