ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 15Kva ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ ΧΩΡΙΣΤΗΣ)