Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

Τετάρτη, 3 Μάρτιος 2021
image_print