1

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ