Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Χορήγηση Μισθολογικού κλιμακίου υπαλλήλου του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας.

Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2021
image_print