Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Χορήγηση Μισθολογικού κλιμακίου υπαλλήλου του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας

Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2020
image_print