Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021
image_print