Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

Παρασκευή, 5 Μάρτιος 2021
image_print