Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Χρηματοδότηση έργου”Κατασκευή δρόμου προσπέλασης στο νεοανεγερθέν σκοπευτήριο στο αγρόκτημα Καλλιφύτου” από το πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ”.Πολυετής υποχρέωση δέσμευσης ποσού 1.000,00€ στο τρέχον οικ. έτος και στο έτος 2023 δέσμευση ποσού 129.000,00€

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2022
image_print