1

Χρηματοδότηση έργου”Κατασκευή δρόμου προσπέλασης στο νεοανεγερθέν σκοπευτήριο στο αγρόκτημα Καλλιφύτου” από το πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ”.Πολυετής υποχρέωση ποσού 129.000,00€ στο έτος 2023.